Legal Briefings

Directiva Omnibus este transpusă în legislația națională: sancțiuni mai aspre pentru operatorii economici care încalcă drepturile consumatorilor

Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor („OUG nr. 58/2022” sau „Ordonanța”), care transpune dispozițiile Directivei 2019/2161 în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme („Directiva Omnibus”).

OUG nr. 58/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 456 din 2022 și va intra în vigoare la data de 28 mai 2022.

Ordonanța modifică semnificativ 3 acte normative esențiale din domeniul protecției consumatorului:

►    Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori („Legea nr. 193/2000”);

►    Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor („Legea nr. 363/2007”);

►    Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii  („OUG 34/2014”).


În plus, OUG nr. 58/2022 instituie cazierul comercial în care vor fi consemnați operatorii economici sancționați pentru încălcările repetate ale drepturilor consumatorilor.

1.                   Modificări principale aduse Legii nr. 193/2000:

OUG nr. 58/2022 introduce următoarele schimbări, care derogă de la dispozițiile Codului Civil și ale Codului de Procedură Civilă:

►    formularea acțiunii în constatarea existenței clauzelor abuzive este imprescriptibilă;

►    consumatorul poate solicita instanței, pe calea contestației la executare, să stabilească dacă clauzele dintr-un contract ce constituie titlu executoriu au caracter abuziv; o astfel de contestație la executare este imprescriptibilă.


Sancțiunile care pot fi aplicate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor („ANPC”) se înăspresc:          

          ► amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei;     

          ► amendă de la 0,1% la 4% din cifra de afaceri anuală realizată pe teritoriul României în anul financiar anterior sancționării, pentru încălcarea pe scară largă sau pentru încălcarea pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii Europene (conform Regulamentului (UE) 2017/2394 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului) sau, după caz, amendă între 200.000 euro și 2 milioane euro, dacă informațiile privind cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării nu sunt disponibile.

Termenul de prescripție pentru aplicarea sancțiunii este de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

2.                   Modificări principale aduse Legii nr. 363/2007:

OUG nr. 58/2022 reglementează situația produselor cu dublu standard de calitate. Atunci când un bun comercializat în România ca fiind identic cu un bun comercializat în alte state membre ale Uniunii Europene, are compoziție sau caracteristici semnificativ diferite, justificată de factori legitimi și obiectivi, comercianții au obligația de a informa consumatorii cu privire la această situație. Nerespectarea obligației se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei.

OUG nr. 58/2022 introduce prevederi specifice privind comerțul online:

► reprezintă informație esențială afișarea, pe interfața online, a parametrilor principali de stabilire a ierarhiei produselor prezentate consumatorului ca urmare a căutării efectuate.

►    comerciantul trebuie să ofere acces consumatorilor la toate recenziile privind produsele și să indice dacă și cum a verificat că recenziile provin de la consumatori care au achiziționat produsul.


Sunt adăugate 4 noi fapte în lista practicilor comerciale înșelătoare:

►    furnizarea de rezultate ca răspuns la o căutare efectuată online de către un consumator, fără a menţiona în mod clar existenţa publicităţii plătite sau a altei plăţi specifice pentru încadrarea pe o poziţie mai bună în ierarhie a produselor în cadrul rezultatelor căutării;

►    revânzarea de bilete către consumatori, în cazul în care comerciantul le-a achiziţionat utilizând mijloace automate pentru a eluda orice limitare impusă privind numărul de bilete pe care o persoană le poate cumpăra sau orice altă regulă aplicabilă achiziţionării de bilete;

►    afirmarea faptului că recenziile privind un produs provin de la consumatori care au utilizat sau au achiziţionat efectiv produsul, fără a lua măsuri rezonabile şi proporţionale pentru a verifica dacă acestea provin de la consumatorii respectivi;

►    prezentarea de recenzii sau recomandări false ca venind din partea unor consumatori ori prezentarea înșelătoare a recenziilor sau a recomandărilor unor consumatori pe platformele de comunicare socială pentru a promova anumite produse.


OUG nr. 58/2022 prevede dreptul consumatorilor afectați de practicile incorecte la următoarele măsuri de remediere:

►    înlocuirea, reducerea prețului, încetarea contractului și restituirea valorii, după caz;

►    despăgubiri;

►    înlocuirea, în cazul în care se constată deficiențe în primele 30 de zile de la achiziție.


Sancțiunile care pot fi aplicate de ANPC se înăspresc:

►    amenzi de la 10.000 lei la 100.000 lei, după caz;

►    în cazul practicilor comerciale incorecte care afectează un număr mai mare de 100 de consumatori, limitele amenzii se dublează;

►    amendă de la 0,1% la 4% din cifra de afaceri anuală realizată pe teritoriul României în anul financiar anterior sancționării, pentru încălcarea pe scară largă sau pentru încălcarea pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii Europene (conform Regulamentului (UE) 2017/2394 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului) sau, după caz, amendă între 200.000 euro și 2 milioane euro, dacă informațiile privind cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării nu sunt disponibile.


Termenul de prescripție pentru aplicarea sancțiunii este de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

3.                   Modificări principale aduse OUG 34/2014:

OUG nr. 58/2022 introduce prevederi privind contractele încheiate pe piețele online și privind furnizarea de conținut digital:

►    operatorii economici trebuie să respecte cerințe suplimentare de informare specifice pentru contractele încheiate pe piețele online;

►    condițiile în care consumatorul pierde dreptul de retragere, în cazul contractelor de furnizare de conținut digital, sunt particularizate.


OUG nr. 58/2022 extinde termenul de retragere la 30 de zile pentru contractele încheiate în contextul vizitelor nesolicitate efectuate de un profesionist la domiciliul unui consumator sau al deplasărilor organizate de un profesionist cu scopul sau efectul de a promova sau a vinde bunuri consumatorilor.

Sancțiunile care pot fi aplicate de ANPC sau de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii se înăspresc:

►    amenzi de la 2.000 lei la 50.000 lei, după caz;

►    amendă de la 0,1% la 4% din cifra de afaceri anuală realizată pe teritoriul României în anul financiar anterior sancționării, pentru încălcarea pe scară largă sau pentru încălcarea pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii Europene (conform Regulamentului (UE) 2017/2394 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului) sau, după caz, amendă între 200.000 euro și 2 milioane euro, dacă informațiile privind cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării nu sunt disponibile.


În plus, în cazul anumitor sancțiuni, operatorii economici nu vor mai avea posibilitatea de a plăti jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege în termen de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii. Ei vor putea plăti, în schimb, jumătate din cuantumul amenzii aplicate în termenul prevăzut de lege.

Social & newsletter

© 2017 Newskit. All Rights Reserved.Design & Development by Joomshaper

Search